Przekształcenia wpisów

Komunikat w sprawie upływu 8 – letniego terminu na przekształcenie wpisów warunkowych we wpis.


Koleżanki i Koledzy !

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina o zbliżających się terminach wynikających z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z dnia 7 lutego 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.) zgodnie z którym KRDP skreśla z listy doradcę podatkowego, który został wpisany warunkowo, jeżeli w ciągu 8 lat od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego, z zastrzeżeniem osób, które złożyły wnioski o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis.
Zwracamy uwagę, iż wspomniany 8 – letni termin jest liczony od dnia doręczenia doradcy podatkowemu decyzji o dokonaniu wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych przez Ministra Finansów a nie jej wydania.Z koleżeńskim pozdrowieniem

Z upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Brunon Szulc
Przewodniczący Komisji ds.Wewnątrzkorporacyjnych
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x