x

Szkolenia


ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca (panel szkolenia) lub przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920   roku nr 3/310,  02-362 Warszawa  mBank nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)

Na przelewie proszę podać datę szkolenia, nazwisko doradcy i nr wpisu.

 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 39/2015/IV Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

§  40 zł od doradcy podatkowego (50 % rabat)

§  80 zł od doradcy podatkowego (100% odpłatności),

§  105 od pracownika doradcy podatkowego,

 

50% rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: § opłacone składki członkowskie § brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia § posiadanie legitymacji.Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 39/2015/IV Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę):

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników,

- 30 zł brutto wersja papierowa (na pisemne zamówienie)

 

Jak zapisać się na szkolenie poprzez panel mDoradca?

  1. Zalogować się do panelu mDoradca.
  2. W module Szkolenia na liście szkoleń w opcjach wybrać ikonę ,,Wyślij zgłoszenie'' na wybrane szkolenie.
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  4. Ponownie kliknąć przycisk ,,Wyślij zgłoszenie”.
  5. Potwierdzić zgłoszenie (ikona Potwierdź Zgłoszenie)
  6. Dodatkowo zostanie wysłany mail do doradcy z linkiem, który również umożliwia potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 
akcja

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x x
x