Biuro Małopolskiego Oddziału KIDP
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15

31-501 Kraków
ul. Kopernika 22 lok. 4

tel. (12)-429-20-31
fax (12)-421-07-41 (czynny całą dobę)

e-mail : malopolski@kidp.pl

Pracownicy:
Bożena Szot – Kierownik Małopolskiego Oddziału Biura KIDP
Sylwia Listwan - Referent Małopolskiego Oddziału Biura KIDP