Szczegóły szkolenia / imprezy

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku akcyzowego
Kategoria: Podatek akcyzowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 3 / 30
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-05-08
Data zakończenia: 2019-05-08
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

maja 2019 r    10.00- 15.00

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku akcyzowego

(SZKOLENIE ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM KIDP)

Program:

Elektroniczny dokument dostawy e-DD

•                  • zakres stosowania,

•                  • zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych,

•                  • wykorzystanie EMCS PL 2,

•                  • sankcje i konsekwencje naruszeń,

•                  • zagadnienia praktyczne.

 Ubytki wyrobów akcyzowych po 2018 r.

•                  • zwolnienie rzeczywistych ubytków naturalnych;

•                  • udowodnienie naturalnego charakteru ubytku,

•                  • konsekwencje zwolnienia,

•                  • wyłączenie z definicji ubytków, strat produkcyjnych piwa, wina i napojów fermentowanych.

 Opodatkowanie akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich

•                  • zasady opodatkowania i stawki akcyzy,

•                  • okres przejściowy opodatkowania,

•                  • obowiązki podatników.

Pozostałe istotne zmiany akcyzowe

•                  • opodatkowanie olejów syntetycznych,

•                  • planowane rozszerzenie zakresu stosowania pakietu paliwowego,

•                  • uszczelka akcyzowa,

•                  • innowacyjne rozwiązania podatkowe w akcyzie.

 Najważniejsze wyroki i interpretacje w zakresie akcyzy

•                  • analiza przypadków ze wszystkich branż opodatkowanych akcyzą,

•                  • wpływ analizowanych wyroków na inne transakcje i branże,

•                  • przedstawienie stanowiska MF i podległych organów w zakresie precedensowych wyroków akcyzowych.

 Dyskusja, zakończenie

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury im. W. Witosa w Wierzchosławicach (Wierzchosławice),  Wierzchosławice 39A, 33-122 Wierzchosławice.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca w terminie do 26 kwietnia 2019 r. oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

 

Liczba miejsc na szkoleniu (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi (podstawa prawna: Uchwała 34/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie  organizacji i kosztów szkolenia „Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku akcyzowego” oraz odpłatności za udział w szkoleniu).

 

§ 100,00 zł brutto dla doradców podatkowych niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury),

§    150,00 zł brutto  dla pracowników kancelarii doradców podatkowych,

§  300,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich Kancelarii.

 

Cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawową, oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które zostaną przesłane na wskazany adres mailowy. 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 34/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie  organizacji i kosztów szkolenia „Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku akcyzowego” oraz odpłatności za udział w szkoleniu).

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail). 

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu w panelu mDoradca jest zakończonym procesem zgłoszenia się na szkolenie przez doradcę podatkowego. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo) zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenie (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP).


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x