Szczegóły szkolenia / imprezy

VI Podkarpacka Konferencja "Zasady prawa podatkowego"
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 11.0
Zgłoszenia: 27 / 32
Koszty:  580.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
580.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
1080.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-09
Data zakończenia: 2018-11-11
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP
oraz Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP


zapraszają na

VI PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ


pod hasłem przewodnim

„Zasady prawa podatkowego”

9-11 listopada  2018 r.


ORGANIZATOR
Podkarpacki Oddział KIDP
Małopolski Oddział KIDP


Miejsce konferencji

Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn 179
tel.: (+48 16) 671 83 12
e-mail: hotel@krasiczyn.com.pl
https://www.krasiczyn.com.pl/kontaktPatronat
Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prelegenci Podkarpackiej Konferencji
 
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
prof. dr hab. Adam Mariański
 dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
Sędzia NSA Adam Bącal
Sędzia NSA Stefan Babiarz 
dr Adam Bartosiewicz
dr Jowita Pustuł,
  dr Olgierd Łunarski
dr Paweł Majka
dr Michał Wilk
dr Marcin Rymaszewski
dr Paweł Mikuła
dr Agnieszka Franczak
dor. pod., r. pr. Justyna Zając-Wysocka
dor. pod., Iwona Biernat-Baran
mec. Piotr Jastrzębski
dor. pod. Paweł Wójciak
dor. pod. Patryk Prus
  


Zgłoszenia


Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez  panel mDoradca w terminie do dnia 25.10.2018 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za udział w konferencji (zaliczka 100%) należy dokonać w terminie do dnia 25 października  2018 r.Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta
mBank 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Małopolski


Temat przelewu:
„Podkarpacka Konferencja, imię i nazwisko, nr wpisu„


Odpłatność

580,00 zł brutto- dla doradcy podatkowego, który nie posiada wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł i/lub zaległości
w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł, 
1080,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego, który posiada wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł i/lub zaległości
w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł,
1080,00 zł brutto – dla pracownika doradcy podatkowego lub osoby towarzyszącej doradcy podatkowego.


Doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240,00 zł zobowiązany jest, w terminie 14 dni przed terminem Konferencji, do zapłaty kwoty 1080,00 zł tytułem udziału w Konferencji. Brak uiszczenia  we wskazanym terminie w/w opłaty będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na Konferencję.Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

Termin bezkosztowego zgłaszania (pisemnie) rezygnacji z udziału w konferencji  upływa z dniem 26 października 2018 r. Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji wg wybranego wariantu.Punkty kwalifikacyjne za udział w Konferencji
Za udział w części merytorycznej konferencji przysługuje 11 pkt z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Wprowadzeniem punktów (na podstawie listy obecności) zajmuje się pracownik Oddziału.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!!


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x