Szczegóły szkolenia / imprezy

VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego
Kategoria: VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 3 / 15
Koszty:  510.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
510.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
510.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-12
Data zakończenia: 2018-10-13
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego wraz z Zakładem Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy Małopolskiego Oddziału KIDP organizują VII Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. w Zakopanem.

 

Celem konferencji jest promocja i popularyzacja prawa podatkowego, a także stworzenie i utrzymanie forum wymiany poglądów pomiędzy doktorantami, pracownikami nauki, doradcami podatkowymi, administracją skarbową oraz sędziami sądów administracyjnych.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie http://www.konferencjapodatkowa.org/

 

Doradcy podatkowi zainteresowani udziałem w w/w konferencji powinni dokonać zgłoszenia przez system mDoradca, w terminie do 27 września 2018 r.

 

Odpłatność za udział w Konferencji, dla doradców podatkowych, którzy nie posiadają wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł oraz zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł wynosi 510,00 zł brutto.

 

Cena obejmuje:

- udział w wykładach,

- nocleg ze śniadaniem,

- wyżywienie (2 obiady, uroczysta kolacja).


Płatności za udział w Konferencji należy dokonać w terminie do 27 września br. na rachunek Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego o numerze: 94 2030 0045 1110 0000 0402 7890 tytułem: opłata za udział - Konferencja Zakopane – MOKIDP.

Brak wpłaty w terminie do 27 września br. będzie skutkował  wykreśleniem z listy zgłoszeń na konferencję.

Na dokonane przez doradców podatkowych wpłaty Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego wystawi odpowiedni dokument księgowy (faktura VAT lub rachunek).

 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na Konferencję zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240,00 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na Konferencję.


Punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji będą naliczone na podstawie zaświadczenia dostarczonego przez doradcę podatkowego za udział w konferencji, wystawionego przez Organizatora.
Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x