x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 15.0
Zgłoszenia: 62 / 50
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-14
Data zakończenia: 2017-09-15
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Warunkiem udziału w warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę warsztatów.

 

Liczba miejsc na warsztaty (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Odpłatność brutto za udział w warsztatach "Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych" organizowanych w dniach 14-15 września 2017 r. wynosi (podstawa prawna: Uchwała Zarządu MOKIDP nr 21/2017/IV z dnia 04.04.2017 r. w sprawie odpłatności za udział w warsztatach „Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych” organizowanych w dniach 14-15 września 2017 r.).-  160 zł  brutto dla doradców podatkowych nie zalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury) oraz posiadających legitymację,


- 320 zł brutto dla doradców podatkowych zalegających z płatnościami na rzecz KIDP lub nie posiadających legitymacji,


-  420 zł brutto dla pracowników kancelarii doradców podatkowych


Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na warsztaty  zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na warsztaty(podstawa prawna: Uchwała 39/2015/IV Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego). 


Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany adres e-mail) 

-30 zł brutto wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach należy pisemnie (mailowo) zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w warsztatach  najpóźniej na 2 dni przed terminem warsztatów.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za warsztaty (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP). 

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x x
x