x

Informacje o kancelarii:

kancelaria
"KSIĘGA" Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Gancarska Małgorzata
informacje dodtkowe
Usługi
+ Doradztwo podatkowe
+ Reprezentowanie podatników w sprawach podatkowych
+ Występowanie przed sądami administracyjnymi
+ Usługowe prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych
+ Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
+ Rozliczenia ZUS
informacje dodtkowe
Dane kontaktowe
"KSIĘGA" Kancelaria Doradztwa Podatkowego
ul. Jasna 5; ul. Chopina 18A/3;
33-100, 33-100 Tarnów ,Tarnów
tel. 014 627-55-66, 0508-350-130, 0502-067-636, 0509-809-385
fax 014 627-55-66
informacje dodtkowe

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x x
x