Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Kategoria: Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału KIDP
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 212 / 751
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-05
Data zakończenia: 2018-04-05
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Doradcy podatkowi

Małopolskiego Oddziału KIDP


Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych informuje, że na dzień 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) na  godz. 11:00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Leśny, Al. 29–go Listopada 46 zwołane zostało Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 10:45.

Zarząd przypomina o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).


Prosimy o potwierdzanie udziału w Zgromadzeniu poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie mDoradca.


Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP przypomina, że obowiązek zwołania Zgromadzenia RO KIDP wynika ze Statutu KIDP.

Do zadań Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby należy:

  1. uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,

  2. ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

  3. przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

  4. wybór członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.

Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. statutu oraz uchwał Rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.