Aktualność: Projekt porządku obrad Zgromadzenia, projekt Regulaminu działania Zgromadzenia

Szanowni Państwo,

Doradcy Podatkowi

Małopolskiego Oddziału KIDP

 

W związku z zaplanowanym na dzień 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 Zgromadzeniem Małopolskiego Oddziału KIDP Zarząd MOKIDP przekazuje w załączeniu:

             

- projekt porządku obrad Zgromadzenia MOKIDP,

- projekt Regulaminu działania Zgromadzenia MOKIDP.


             

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

W/w dokumenty zostaną udostępnione wyłącznie w formie elektronicznej.


Sprawozdanie Zarządu MOKIDP za lata 2014-2018 zostało zamieszczone w systemie mDoradca i jest dostępne po zalogowaniu do systemu w zakładce Aktualności/Informacje/Oddział.

             

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż Zgromadzenie MOKIDP odbędzie się w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego Wydział Leśny w Krakowie Al. 29–go Listopada 46.

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 10:45.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).

 

Prosimy o potwierdzanie udziału w Zgromadzeniu poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie mDoradca (zakładka „Szkolenia”).

 

Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP przypomina, że obowiązek zwołania Zgromadzenia RO KIDP wynika ze Statutu KIDP.

Do zadań Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby należy:

 1. uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,

 2. ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

 3. przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

 4. wybór członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.

  Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. statutu oraz uchwał Rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.

             

  W imieniu Zarządu

  Małopolskiego Oddziału KIDP

   

  Andrzej Bazarnik

  Przewodniczący                                           


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-06 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x