Aktualność: Walne Zgromadzenie w MOKIDP 21.11.2017 r. - informacja o godzinie rozpoczęcia i zakończenia rejestracji

Szanowni Państwo,

Doradcy Podatkowi

Małopolskiego Oddziału KIDP

 

         Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przypomina, że na dzień 21 listopada 2017 r. (wtorek) na  godz. 11:30 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Leśny, Al. 29–go Listopada 46

zwołane zostało Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  zwołano  w celu wyboru  delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 11:00.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).

 

Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP przypomina, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę nr 391/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz ustalenia imiennego składu komisji wyborczych. Uchwała ta wiąże wszystkich doradców podatkowych Regionalnego Oddziału. Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. uchwał Rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Walnym Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.


DATA PUBLIKACJI: 2017-10-25 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x